Beste bezoekers van de website van Zorgen & Zo,

Helaas hebben we met ons allen te maken gekregen met het Coronavirus, dat wereldwijd toeslaat, en ons maatschappelijke leven ernstig beïnvloed. Dat wat eerst ver van ons bed leek, is nu ook voor ons een dagdagelijkse realiteit waar we last van hebben, maar ook iets mee moeten. Gezamenlijk dragen we verantwoordelijkheid als het gaat om elkaar te ondersteunen, maar ook om risico’s te spreiden en preventieve maatregelen in te zetten, ter voorkoming van verergering. We kunnen wel stellen dat er sprake is van een noodverordening, en dat van ons allemaal wordt verwacht, dat wij daarin zorgvuldigheid betrachten.

We begrijpen dat dit onrust creëert en veel impact heeft op Uw en onze dagelijkse levensverrichtingen. Zorgen & Zo heeft voortdurend overleg met ketenpartners en volgt de aanwijzingen die vanuit de overheid (RIVM, GGD) worden gegeven. Ons beleid wordt met voortschrijdend inzicht bepaald, en zelfs dagdagelijks bijgesteld.

U bent normaal gesproken, altijd van harte welkom bij Zorgen & Zo en wij staan graag voor u klaar. Echter: In verband met het Coronavirus is onze locatie met uitzondering van interne werkzaamheden gesloten totdat de landelijke maatregelen in dit verband worden aangepast. Scholen sluiten, vanwege besmettingsgevaar, en ook wij zullen het groepsaanbod tot nader order moeten laten vervallen. Dagbesteding op onze locatie is nu niet mogelijk. De trainingsgroepen jeugd, kunnen nu geen doorgang hebben. Wij zullen de individuele contacten met onze cliënten zoveel mogelijk op een alternatieve wijze inzetten en zorgen voor continuïteit. Gezien de complexiteit van bepaalde vraagstukken/hulpvragen zullen we de beslissingen die we nemen samen nemen in overleg met de cliënt, en evt. andere betrokken instanties. Maatwerk dus. Overleg tussen gemeenten en ketenpartners m.b.t. evaluaties van hulpverleningstrajecten worden zoveel mogelijk telefonisch of via mail gedaan, dan wel opgeschort. We realiseren ons heel goed dat deze keuzes impact hebben op uw dagelijkse levensverrichtingen: dit geld momenteel voor onze gehele samenleving. Wij gaan er van uit, dat er voldoende draagvlak is, en dat er begrip is vanuit U, voor deze uitzonderlijke situatie.

In het kader van preventie schudden wij nu even geen handen, houden we ruim afstand, en is de bezetting op locatie minimaal. Wij werken zoveel mogelijk thuis, en onderhouden van daar uit zoveel mogelijk contact. Daar waar huisbezoeken zeer wenselijk en noodzakelijk zijn, worden deze gecontinueerd, uiteraard met in achtneming van de algemene preventierichtlijnen. Daar waar een groot risico ontstaat zullen wij intern afstemmen en beslissingen nemen. Gezondheidszorg is afhankelijk van continuïteit, en die willen wij ook bieden, voor zover als dit dan ook mogelijk is. Onze bereikbaarheid via telefoon of mail zal worden uitgebreid. Maak met uw begeleider(s) afspraken over contactmomenten. Onze begeleiders hebben duidelijke instructies ontvangen m.b.t. de situatie. U kunt ten alle tijden telefonisch contact zoeken met onze staf, mocht u vragen hebben of met ons wilt sparren. Tevens behouden wij ons het recht om u toegang tot de locatie te weigeren of een huisbezoek uit te stellen. Onze medewerkers zullen hun uiterste best doen om met u in gesprek/contact te blijven en de zorg aangepast voort te zetten. Heeft u behoefte aan contact of wilt u bepaalde emoties met ons delen, dan kan dat via telefonisch contact en/of een mail naar info@zorgenenzolimburg.nl

Verder verwijzen wij u naar de website van RIVM, GGD, Rijksoverheid en nieuwsrubrieken op tv en radio, waar voortdurend nieuws is te volgen, en updates worden gegeven m.b.t. de stand van zaken en eventuele vervolgmaatregelen.

Namens ons team, wensen wij iedereen veel wijsheid, een goede gezondheid en kijken we uit naar positieve ontwikkelingen. We zien her en der al mooie initiatieven ontstaan. Daar waar het kan zullen we graag participeren. Bedankt voor uw vertrouwen en laten we vooral ‘samen sterk’ blijven!

Hartelijke groet, Team Zorgen & Zo

Voor vragen zijn wij te bereiken op het algemene nummer:
046-7074892 Of via info@zorgenenzolimburg.nl

Onze locatie, "de Boerderij":
Hofstraat 30
6161AR Geleen